Đóng menu
HOST PRO 1GB
 • Dung lượng
  1GB [SSD]
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Domain
  1
 • Sub domain
  Không giới hạn
 • Database
  1
50,000 vnđ
/ 01 Tháng
Hỗ trợ 24/7
HOST PRO 2GB
 • Dung lượng
  2GB [SSD]
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Domain
  2
 • Sub domain
  Không giới hạn
 • Database
  2
80,000 vnđ
/ 01 Tháng
Hỗ trợ 24/7
HOST PRO 3GB
 • Dung lượng
  3GB [SSD]
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Domain
  3
 • Sub domain
  Không giới hạn
 • Database
  3
120,000 vnđ
/ 01 Tháng
Hỗ trợ 24/7
HOST PRO 4GB
 • Dung lượng
  4GB [SSD]
 • Băng thông
  Không giới hạn
 • Domain
  4
 • Sub domain
  Không giới hạn
 • Database
  4
170,000 vnđ
/ 01 Tháng
Hỗ trợ 24/7
zalo chat abcwebsite
facebook messenger abcwebsite