Đóng menu

MUA THEME

Bước 1: Chọn theme cần mua

Bước 2: Chọn nút “mua hàng”

Bước 2: Vào giỏ hàng sau khi đã mua hàng

Bước 3: Kiểm tra theme đã mua trong giỏ hàng

Bước 4: Cung cấp đầy đủ thông tin trong đơn hàng

Bước 5: Cách thức soạn tin nhắn chuyển khoản

Sử dụng “MÃ ĐƠN HÀNG” và “SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ ĐẶT HÀNG” trong phần Nội dung chuyển khoản.

ABCwebsite sẽ gọi điện để xác nhận đơn hàng và cách thức nhận source theme.

MUA HOSTING

Bước 1: Chọn gói host cần mua

Bước 2: Điền đầy đủ và chính xác thông tin

Bước 3: Cách thức soạn tin nhắn chuyển khoản

Họ tên – Số điện thoại

Ví dụ: NGUYEN THE LOC – 0901921195

ABCwebsite sẽ liên hệ để xác nhận đơn hàng ngay sau khi nhận thanh toán chuyển khoản.

Thông tin host sẽ được gửi đầy đủ thông qua địa chỉ gmail đã đăng ký.

 

zalo chat abcwebsite
facebook messenger abcwebsite